Фонд у правном промету послује под називом: "Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске".

Фонд у правном промету према међународним тијелима, правним и физичким лицима користи, поред назива на српском језику, назив на енглеском језику који гласи: "Environmental Protection and Energy Efficiency Fund of the Republic of Srpska".

Амблем Републике Српске можете преузети са Web странице Народне скупштине Републике Српске или директно на следећем линку.

Упутство за припрему штампе са графичким идентитетом Фонда можете пронаћи у PDF документу.

Фонд има заштитни знак - лого, чији визуелни изглед утврђује Управни одбор Фонда.

Заштитни знак - лого Фонда се користи у складу са важећим прописима.

 

Лого Фонда (са сјеном) - .PNG формат 58KB

Лого Фонда (са сјеном) - .PNG формат 58KB

Лого Фонда (без сјене) - .PNG формат 51KB

Лого Фонда (без сјене) - .PNG формат 51KB

Лого и назив Фонда са амблемом Републике Српске - .PNG формат 133KB

Лого и назив Фонда са амблемом Републике Српске - .PNG формат 133KB

Информациони систем за
регистровање података
о управљању отпадом

Кампања

Информациони систем
      за климатске промјене

Оквирна конвенција УН
      о климатским промјенама

Copyright © 2023. All Rights Reserved.