Важно обавјештење

Одлука о фиксном износу накнаде за издавање енергетског цертификата зграде (ЦеЦ)

 

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

овдје

"Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

program obuke i strucnog usavrsavanja za lica koja vrse energetski pregled zgrada opt 001

а "Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда" можете преузети

овдје

Важно обавјештење

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске објављује 

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Опширније ...

Energy Efficiency Explained

Документи и обрасци

ЕЕ - остало

Образац "Захтјев за утврђивање еквивалентности похађаног програма обуке са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда који проводи Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске"

Програм обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда

Образац пријаве учешћа на програм обуке и програм стручног усавршавања за лица која обављају енергетски преглед зграда

Акциони план енергетске ефикасности ЈЛС (материјали)

​Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије - УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ

Модел за израду плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

Образац за припрему извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности великог потрошача енергије

ПОЗИВ за формирање базе података јавних објеката и јавне расвјете у циљу идентификације потенцијалних пројеката за уштеду енергије

Пријавни образац за јавне нестамбене објекте Пријавни образац за јавне нестамбене објекте

Пријавни образац за објекте јавне расвјете Пријавни образац за објекте јавне расвјете

...

Пријава учешћа за наставак „online“ обуке именованих лица за енергетски менаџмент испред јавних институција, установа и предузећа у надлежности јединица локалних самоуправа Републике Српске а која се одржава у оквиру пројекта „Повећање улагања у јавне зграде са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини“

Кандидати који су у складу са раније упућеним позивом доставили своје податке у „Excel“ формату као и сви остали кандидати који се нису пријавили треба да изврше пријаву за похађање обуке у наведеним терминима путем „linkova“ који се налазе ОВДЈЕ.

Сви пријављени ће на своје „e-mail“ адресе добити приступни линк за „ZOOM“ платформу, путем које ће се одржавати обука. Пријаве извршити најкасније до 26.08.2022. године.

...

Резултати испита за лица која су похађала обуку у складу са Програмом обуке и стручног усавршавања за лица која врше енергетски преглед зграда, одржаног 24.06.2022. и 27.06.2022. године: списак

...

Полагање испита за лица која похађају Програм обуке за лица која врше енергетски рпеглед зграда одржаће се у два термина 24.06. и 27.06.2022. године са почетком у 9.00 часова.

Испит ће се одржати у просторијама Независног Универзитета Бања Лука-НУБЛ (Вељка Млађеновића 12е, Бања Лука).

Пријава се врши путем пријавног обрасца који можете преузети овдје.

Испуњен пријавни образац доставити на адресу Фонда.

...

Пријавни ЛИНК  за сва именована лица којима је упућен "Позив за пријављивање на обуку одговорних и именованих лица испред јавних институција, установа и предузећа у надлежности јединица локалних самоуправа и министарстава Владе Републике Српске" ради учешћа у наставку обуке за енергетски менаџмент у оквиру пројекта "Повећање улагања у јавне зграде са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини" број 2.03.5-738/22 од 03.06.2022. године.

Након пријаве путем линка учесници ће на e-mail добити тачну адресу ZOOM линка, путем којег ће моћи пратити обуку у одабраном термину.

Кампања

Стратегије

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године

Подзаконски акти ЕЕ

Подзаконски акти из области енергетске ефикасности прописани Законом о уређењу простора и грађењу

 Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда

 Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда

 Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилници су објављени у Службеном гласнику Републике Српскеброј 30/15.

 Правилник о измјенама правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата

Правилник о измјенама правилника објављен је у Службеном гласнику Републике Српскеброј 93/16.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.