Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Реконструкција јавне установе ОШ “Филип Вишњић” Угљевик, грађевинска фаза

Број набавке: UNDP/GCF-BIH10/00103203-RFB-W-21-21-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BIH10/00103203-RFB-W-21-21-FRS je завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за ИПФ дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „ПРИЗМА”д.о.о. Бијељина, БиХ.

Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Реконструкција јавне установе ОШ “Филип Вишњић” Угљевик, машинска фаза

Број набавке: UNDP/GCF-BIH10/00103203-RFB-W-21-20-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BIH10/00103203-RFB-W-21-20-FRS je завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за ИПФ дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „Гријањеинвест“ д.о.о. Пале, БиХ.

Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Назив: Реконструкција јавне установе ОШ “Георги Стојков Раковски“, Бања Лука, машинска фаза

Број набавке: UNDP/GCF-BIH10/00103203-RFB-W-21-14-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BIH10/00103203-RFB-W-21-14-FRS je завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за ИПФ дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „Топлинг“д.о.о. Прњавор, БиХ.

Кампања


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Copyright © 2023. All Rights Reserved.