Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Назив: Реконструкција јавне установе ЈУ ОШ „Кнез Иво од Семберије“, Бијељина

Број набавке: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-1-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-1-FRS је завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „Јокић-инвест“д.о.о. Зворник, БиХ.

Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Назив: Реконструкција јавне установе Педагошки факултет Бијељина, Универзитета у Источном Сарајеву

Број набавке: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-3-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-3-FRS је завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „Топлинг“д.о.о. Прњавор, БиХ.

Кампања


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Copyright © 2023. All Rights Reserved.