Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Назив: Реконструкција јавних установа
Реконструкција јавне установе ЈЗУ „Дом здравља“, Лопаре, Машинска фаза

Број набавке: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-8-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-8-FRS je завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „Топлинг“д.о.о. Прњавор, БиХ.

Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Назив: Реконструкција јавних установа, Машинска фаза
ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“,Остружња Доња
ЈУ ОШ „Свети Сава“, Сочковац
Дјечији вртић ЈПУ „Мајке Југовића“, Карађорђева 50, Добој

Број набавке: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-7-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-7-FRS је завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „Топлинг“д.о.о. Прњавор, БиХ.

Scaling-up Investments in Low-Carbon Public Buildings in Bosnia and Herzegovina

Loan No.: BiH10/00103203

Assignment Title: TECHNICAL DESIGN AUDIT FOR RETROFITTING OF PUBLIC BUILDINGS

Reference No. : UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFP-CQ-CS-21-6-FRS

Selection of the consultant for providing services under contract no. UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFP-CQ-CS-21-6-FRS - “Technical design audit for retrofitting of public buildings” has been completed.

The selection has been made in accordance with the Consultant’s Qualification-based Selection method set out in the Procurement Regulations, of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016, revised November 2017, revised August 2018 (“Procurement Regulations”).

Based on information provided in Expression of Interest, firm with the best qualifications and experience has been selected relative to experience and competence required for the assignment. The contract has been awarded to ”URBIS CENTER” Ltd, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina.

Ref. 2.07.2-1270-3/21

Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Назив: Реконструкција јавне установе Технолошки факултет, Зворник, Универзитет у Источном Сарајеву

Број набавке: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-2-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-2-FRS је завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „Јокић-инвест“д.о.о. Зворник, БиХ.

Информациони систем за
регистровање података
о управљању отпадом

Кампања

Информациони систем
      за климатске промјене

Оквирна конвенција УН
      о климатским промјенама

Copyright © 2023. All Rights Reserved.