ПРОЈЕКАТ: "Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини"
БРОЈ ПРОЈЕКТА: БИХ 10/00103203
НАЗИВ: Реконструкција јавних установа

Пројекат “Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини” финансира се из грант средстава Зеленог климатског фонда (Green Climate Fund - GCF). Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске и Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP БиХ) потписали су Споразум о провођењу Пројекта БИХ 10/00103203 - „Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини”. У оквиру Пројекта планирано је да УНДП БиХ стави на располагање дио GCF грант средстава Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у сврху провођења мјера на унапређењу енергетске ефикасности у јавним објектима у Републици Српској.

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске позива квалификоване понуђаче да доставе понуде за радове на реконструкцији јавних зграда, који имају за циљ повећање енергетске ефикасности.

  ЈУ ОШ "Георги Стојков Раковски",Бања Лука, машинска фаза
(UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-14-FRS)

  ЈУ ОШ "Георги Стојков Раковски",Бања Лука, грађевинска фаза
(UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-15-FRS)

  ЈУ ОШ "Вук Стефановић Караџић" Добој, машинска фаза
(UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-16-FRS)

  ЈУ ОШ "Вук Караџић" Петрово, грађевинска фаза
(UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-17-FRS)

  ЈУ ОШ "Доњи Жабар" Доњи Жабар, машинска фаза (UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-18-FRS)

  ЈУ ОШ "Доњи Жабар" Доњи Жабар, грађевинска фаза
(UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-19-FRS)

  ЈУ ОШ "Филип Вишњић" Угљевик, машинска фаза
(UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-20-FRS)

  ЈУ ОШ "Филип Вишњић" Угљевик, грађевинска фаза
(UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-21-FRS)

Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Назив: Реконструкција јавне установе, архитектонско грађевинска фаза ЈУ ‘’ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ”, ФОЧА

Број набавке: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-13.1-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-13.1-FRS је завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „Симпро“д.о.о. Добој, БиХ.

Кампања


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Copyright © 2023. All Rights Reserved.