Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Назив: Реконструкција јавне установе, архитектонско грађевинска фаза ЈЗУ „Дом здравља“ Лопаре (Мјере енергетске ефикасности које ће се спроводити на објекту су слиједеће: тополтна изолација кровне таванице испод крова, топлотна изолација фасадних зидова, замјена фасадних прозора и врата новим ПВЦ прозорима и АЛУ вратима).

Број набавке: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-11.1-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-11.1-FRS је завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „ПРИЗМА” д.о.о. Бијељина, БиХ.

Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Назив: Реконструкција јавне установе, архитектонско грађевинска фаза
ЈУ ОШ „Свети Сава“, Сочковац
Дјечији вртић ЈПУ „Мајке Југовића“, Карађорђева 50, Добој

Број набавке: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-12-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-12-FRS је завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „ПРОДА МОНТ” д.о.о. Добој, БиХ.

Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Назив: Реконструкција јавне установе ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“, Остружња Доња, архитектонско грађевинска фаза

Број набавке: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-10-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-10-FRS је завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „ПРОДА МОНТ” д.о.о. Добој, БиХ.

Пројекат: Повећање улагања у јавне објекте са ниском емисијом угљеника у Босни и Херцеговини

Број пројекта: BiH10/00103203

Назив: Реконструкција јавних установа
Реконструкција јавне установе Реконструкција јавне установе ЈЗУ, „Дом здравља Свети Сава“, Машинска фаза

Број набавке: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-9-FRS

Избор фирме за набавку број UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-W-21-9-FRS је завршен.

Избор извођача је извршен у складу са методом избора заснованог на квалификацијама на основу Правилника Свјетске банке за IPF дужнике: Набавка робе, радова, неконсултантских услуга и консултантских услуга (јули 2016, допуњено издање новембар 2017 и август 2018) и отворен је за све понуђаче у складу са Правилником о набавкама. Исто тако скрећемо пажњу на чланове 3.14 и 3.15 Правилника којима се уређује сукоб интереса.

На основу информација наведених у понуди, фирма са најбољим квалификацијама и искуством је изабрана у односу на искуство и компетентност потребну за додјелу.

Уговор је додијељен фирми „Топлинг“д.о.о. Прњавор, БиХ.

Кампања


ГИмС за преглед и пријаву еколошких ризика у животној средини

Copyright © 2023. All Rights Reserved.